ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีไอเอส ฟาร์มา จะคิดค่าบริการขนส่งสินค้าจากยอดสั่งซื้อสินค้า ในแต่ละออเดอร์การสั่งสินค้าของลูกค้า โดยมีรูปแบบการคิดค่าใช้จ่ายดังนี้

กรุงเทพฯและต่างจังหวัด

ยอดสั่งซื้อสินค้าค่าบริการขนส่ง
ทุก ออเดอร์ สินค้าค่าบริการขนส่ง 50 บาท

โดยราคาค่าขนส่ง จะถูกแสดงรายการในแบบฟอร์มสรุปรายการสั่งสินค้าเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ ก่อนขั้นตอนการชำระเงินถัดไป

ระยะเวลาและเงื่อนไขในการให้บริการจัดส่งสินค้า

 • ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและเต็มที่ในการให้บริการในระยะเวลา 1 – 3 วัน (ไม่รวมวันหยุดเสาร์และอาทิตย์) นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้ทำการชำระค่าสินค้า หรือ มีคำสั่งซื้อสมบูรณ์
 • ดำเนินการจัดส่งสินค้าเร็ว ตามเงื่อนไขการชำระเงิน ประเภทสินค้า และพื้นที่ให้บริการ 
 • ระบบจะแสดงระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ในรายการสินค้าที่ลูกค้าตรวจสอบ ตามที่อยู่ปลายทางที่ระบุไว้ และจะแสดงข้อมูลการจัดส่งแบบมาตรฐานเป็นขั้นต้น ในขั้นตอนสรุปการสั่งซื้อและการชำระเงิน
 • การจัดส่งสินค้าแต่ละรายการคำสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าอาจได้รับสินค้าแตกต่างเวลา และจำนวนกล่องสินค้าที่แยกตามรายการสินค้า ทั้งนี้บริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้รับอย่างรวดเร็วและครบถ้วนที่สุด ตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ
 • หากลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าและมีการชำระเงินภายในเวลา 17.00 น. ของวันดังกล่าว สินค้าจะถูกจัดเตรียมและดำเนินการจัดส่งสินค้าให้เร็วที่สุดแก่ลูกค้า ภายในระยะเวลา 1 – 3 วัน
 • การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บางครั้งอาจได้รับผลกระทบเกิดความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย ทั้ง จากภัยธรรมชาติ หรือ ผลกระทบทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเกิน 5 วันทำการ บริษัทฯจะประสานงานกับบริษัทขนส่งเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ลูกค้าได้รับสินค้าอย่างเร็วที่สุด
 • เมื่อลูกค้าได้รับการแจ้งการจัดส่งสินค้าจาก จีไอเอส ฟาร์มา สินค้าจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ปลายทางจัดส่ง ตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง เมื่อสินค้ากำลังนำส่งโดยบริษัทฯขนส่งเอกชน
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าผ่านระบบการให้บริการของบริษัทขนส่งเอกชน โดยใส่รหัส เลขขนส่ง ( Tracking Number ) ที่แสดงอยู่ในรายการข้อมูลสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ดังนี้
  • บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส จำกัด Link : https://th.kerryexpress.com/th/track/
  • บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) Link : https://www.logistics.dhl/th-th/home/tracking.html
  • บริษัท เอสซีจี เอ๊กซ์เพรส (SCG Express) Link : https://www.scgexpress.co.th/tracking/index
  • บริษัท สกู๊ตตาร์ บียอนด์ จำกัด (Skootar) ตรวจสอบสถานะการขนส่งผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น
  • บริษัท ลาล่ามูฟ อีซี่แวน (ประเทศไทย) จำกัด (Lalamove Thailand) ตรวจสอบสถานะการขนส่งผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Product tags